voorwaarden peuterdans

Kreatief Danscentrum Leiderdorp

SAMEN NAAR BALLET/PEUTERDANS SEIZOEN 2019/2020

MUZIEK EN DANS VOOR OUDER EN PEUTER

 


Speciaal voor peuters van twee en drie jaar ontwikkelde Ellis van Evert - docente Kreatief Danscentrum - de cursus SAMEN NAAR BALLET. In deze cursus werken we met een klein aantal kinderen, zodat er voldoende aandacht voor ieder persoonlijk is. Samen met hun papa of mama gaan de peuters dansen, zingen en naar muziek luisteren. Via speelse en fantasierijke oefeningen stimuleren we de ontwikkeling van de motoriek, concentratie en de muzikaliteit. Een kennismaking met muziek en dans, waarbij het plezier van de peuter voorop staat.

 

De dansoefeningen worden afwisselend samen en individueel uitgevoerd. Ook de ouders zelf komen aan bod. Voor hen ligt het accent op de conditie, lichaamshouding en souplesse. De lessen duren ongeveer 45 minuten, waarna we nog even napraten, samen spelen en een bekertje biologische appelsap drinken.

 

 

SAMEN NAAR BALLET/PEUTERDANS - woensdag 10.00 – 11.00 uur - docente Ellis van Evert


 

seizoen 2019/2020

cursusperiode 1.  4 september t/m 18 december 2019

cursusperiode 2.  8 januari t/m 22 april 2020 - inschrijving gesloten


kennismakingsles eerstvolgende cursus peuterdans aanvang september: woensdag 15 april 2020

(inschrijving via contactformulier)

 

cursusgeld € 142,50 per cursusperiode van 15 lessen 

 

De inschrijving is voor bepaalde tijd. De lesovereenkomst eindigt na afloop van de cursusperiode. Eén cursus-periode bestaat uit 15 lessen. Inschrijving voor een tweede of derde cursusperiode is mogelijk. Vanaf vier jaar kunnen de kinderen doorstromen naar de cursussen kleuterdans/dansante vorming. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u een factuur. Het lesgeld moet vóór aanvang van de cursusperiode zijn voldaan. Bij tussentijdse inschrijving worden de niet gevolgde lessen in mindering gebracht.

 

restitutie van lesgeld bij tussentijdse beëindiging van de lessen vindt uitsluitend plaats in geval van:

a) verhuizing van de leerling buiten de afstand van 25 km. van Kreatief Danscentrum

b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring)

 

Inhalen van lessen bij ziekte of afwezigheid van de leerling is niet mogelijk. Bij ziekte of afwezigheid van de docente wordt voor vervanging gezorgd of kunnen de gemiste lessen op een nader te bepalen datum worden ingehaald.

 

aansprakelijkheid/privacy/filmen, fotograferen&telefoon

Voor ontvreemding en/of schade aan goederen die de leerlingen toebehoren en voor ongevallen ontstaan buiten de schuld of grove nalatigheid van medewerkers sluit de leiding van Kreatief Danscentrum iedere aansprakelijkheid uit. Voor de rust in de lessen vragen wij u uw mobiele telefoon in de zaal niet te gebruiken. Tijdens de kijklessen en/of in overleg met de docente is filmen en/of fotograferen voor eigen gebruik toegestaan. Foto's van cursisten plaatsen we alleen op onze eigen website/info bord in de hal van de studio en/of onze Facebook pagina na zorgvuldige selectie. Heb je bezwaar tegen eventuele publicatie van je foto's op internet of in de balletschool laat het ons dan weten.

 

Kreatief Danscentrum

 

Kerklaan 13

2351 NS Leiderdorp

 

06-19371747

kreadans@outlook.com

Onze lessen zijn geen race naar perfectie, maar een reis vol ontdekkingen en avonturen